Ψαρράκης Μάρκος

Διπλ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

Ατομικά στοιχεία

Έτος Γεννήσεως : 14/1/1962

Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμος με 2 παιδιά

 Σπουδές

 • 2019  Απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Αρχειονομίας , Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας. Τίτλος Μεταπτυχιακού Διπλώματος  Ειδίκευσης : Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και νέες Τεχνολογίες με κατεύθυνση "Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτισμικής Πληροφορίας" (Βαθμός 9.8)Θέμα Διπλωματική εργασίας: Μοντέλα ποιότητας Μεταδεδομένων. Κατασκευή διαδικτυακής εφαρμογής μετασχηματισμού, αποθήκευσης & ανάκτησης Bibframe entities σε Neo4j γράφο.
 • 1987  Απόκτηση πτυχίου Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Παν/μίου  Πατρών (Βαθμός 8.3)  Θέμα Διπλωματική εργασίας: Σχεδίαση ενός Κανονικοποιημένου F.I.R. LATTICE ADAPTIVE Φίλτρου. (Κατασκευή  Αλγορίθμου για την πρόβλεψη μίας ακολουθίας σημάτων χωρίς την γνώση της Στατιστικής συμπεριφοράς τους).
 • 1994  Απόκτηση πτυχίου ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (Βαθμός 8.1)

Ξένες  γλώσσες

Αγγλικά επίπεδο Β2 (NOCN Level 1 Certificate in ESOL International(B2))

Θητεία

Από την 1/11/1988 έως 26/7/1990 υπηρέτησα στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Γ.Ε.Α. με την  ειδικότητα του ΣΜΙΑ Αναλυτή Προγραμματιστή

Μέλος

Τ.Ε.Ε.   Α.Μ. 60910 , Ε.Π.Υ.  Α.Μ. 664. , Ε.Π.Ε.  Α.Μ. 214

 

Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της Πληροφορικής

6/18 Κατασκευή διαδικτυακού τόπου της ZERVECO MON. Ι.Κ.Ε. για την ενοικίαση οχημάτων.

12/17 Ανασχεδιασμός διαδικτυακού τόπου Δημοτικής Πινακοθήκης Κέρκυρας.

11/15 Κατασκευή διαδικτυακού τόπου για την εταιρεία Κ.Κουρσάρη – Π. Χειρδάρη για την προβολή τουριστικού καταλύματος.

6/14 Εξωτερικός συνεργάτης του ΤΕΕ Κέρκυρας σε θέματα πληροφορικής

2011  Κατασκευή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην υπηρεσία Εισαγγελία εφετών Κέρκυρας.

2010 Κατασκευή έκδοσης διαδικτυακά των αποφάσεων των δικαστηρίων στο Site των Δικηγόρων για την άμεση ενημέρωση τους

2009 Κατασκευή προγραμμάτων υποστήριξης στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας όπως Πτωχεύσεις , Διαθήκες , Εφέσεις και αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών.

8/07 έως 21/12: Τεχνικός Συνεργάτης του Πρωτοδικείου  Κέρκυρας (καταγραφή στοιχείων και κατασκευή  ηλεκτρονικού αρχείου Πρωτοδικείου Κέρκυρας)

8/01 έως σήμερα: Τεχνικός Συνεργάτης του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας (καταγραφή στοιχείων και κατασκευή  ηλεκτρονικού αρχείου Πρωτοδικείου Κέρκυρας)

2/02 έως σήμερα: Κατασκευή Site διαφόρων εταιρειών με χρήση Βάσεων Δεδομένων (php,mySQL) αλλά και τεχνολογιών Flash όπως :

Κατασκευή site Πινακοθήκης Δήμου Κερκυραίων σαν συνεργάτης της εταιρείας Sementix http://artcorfu.com. Κατασκευή site Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας http://dsc.gr

2/97-2/07: Τεχνικός Συνεργάτης του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

2/04: Κατασκευή προγράμματος Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας (Παρακολούθηση Μητρώου)

1/04: Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα Ανάπτυξης εφαρμογών και Internet

11/03: Κατασκευή προγράμματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Φαιάκων  (Τεχνικός Συνεργάτης),

3/03 : Κατασκευή προγράμματος Διαχείρισης Ιατρείου.

12/97 έως 9/04 : Εργαζόμουνα αποσπασμένος στο Δημόσιο ΙΕΚ Κέρκυρας με αντικείμενα εργασίας:

 • Μισθοδοσία εκπαιδευτών  ΙΕΚ Κέρκυρας (για κάθε εξάμηνο πρόσληψης τους)
 • Πιστοποίηση εξετάσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Στοιχεία υποψήφιων για Πιστοποίηση,
 • Βαθμολογία υποψηφίων ,Πτυχία πιστοποιούμενων καταρτιζομένων )
 • Παρακολούθηση επιτροπών εξετάσεων ,μισθοδοσία επιτροπών εξετάσεων των Ιονίων Νήσων.
 • Συμμετοχή στην κατασκευή Πιλοτικής Εφαρμογής για την παρακολούθηση των Επιτροπών εξετάσεων των Ιονίων Νήσων.
 • Κατασκευή εφαρμογής για την επιλογή εκπαιδευτών κατάρτισης.
 • Παρακολούθηση – Συντήρηση εργαστηρίων ΙΕΚ .
 • Τεχνική υποστήριξη Γραμματείας.

9/00: Κατασκευή προγράμματος Εμπορικής Διαχείρισης για Εταιρεία Κατασκευής Επίπλων.

1/02: Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα Ανάπτυξης εφαρμογών και Internet στην Ανώνυμη Εταιρεία TTT Global Group (Site http://www.ttt.gr)

3/01: Κατασκευή προγράμματος ύδρευσης Ζακύνθου (ΔΕΥΑΖ) (Καταναλωτές – Ταμεία – Οφειλές -Διακανονισμοί)

5/00: Κατασκευή προγράμματος Ταμείου και Μητρώου για τον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας .

4/00: Πρόγραμμα Βουλευτικών εκλογών 2000 στην Νομαρχία Κέρκυρας.(Συγκέντρωση και παρουσίαση αποτελεσμάτων στο Internet)

12/99:Συμμετοχή σε ομάδα για τον έλεγχο του υιού του 2000 στα Πληροφοριακά συστήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου (σε συνεργασία με την εταιρεία Sofragem Hellas )

10/98 : Κατασκευή προγράμματος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Κέρκυρας (Access – VBA) το οποίο  περιλάμβανε τα εξής Υποσυστήματα :

 • Μητρώο
 • Εντάλματα
 • Αποδείξεις
 • Λογιστήριο
 • MIS  (Management Information System)

7/98: Κατασκευή Προγράμματος Διαχείρισης Δελτίων – Αποδείξεων καταστήματος ταχυμεταφορών

5/94 – 9/96: Εργάστηκα στην Εμπορική Τράπεζα στον Τομέα  Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής (Δ/νση Επιθεώρησης).

Εκεί ασχολήθηκα με τους εξής τομείς :

 1. Μηχανογραφικός έλεγχος καταστημάτων.
 2. Κατασκευή προγράμματος (Προϋπολογιστικό / Απολογιστικό)
 3. Ελέγχου Διορθωτικών Ενεργειών Πιστοδοτήσεων – Γενικής Επιθεώρησης.
 4. Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για την εφαρμογή των D.I.P. Συστημάτων στην Δ/νση Πιστωτικών Καρτών (VISA) και Δ/νση Προσωπικού.
 5. Συγγραφή  προδιαγραφών / προτάσεων Ασφάλειας για το Κεντρικό Σύστημα.
 6.  Κατασκευή οδηγών ελέγχου του Κεντρικού Συστήματος.

8/90 – 4/94: Εργάστηκα στην εταιρία ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. σαν υπεύθυνος του E.D.P. Departemnt  σε περιβάλλον (UNIX,RDBMS INFORMIX SQL/4GL).

Εκεί ασχολήθηκα με τους εξής τομείς :

 • Προκαταρκτική μελέτη και σύνταξη προδιαγραφών για αγορά Μηχανογραφικού εξοπλισμού.
 • Υποστήριξη και συντήρηση μηχανογραφικού συστήματος που περιλαμβάνει τους πιο κάτω τομείς :
 1. Λογιστήριο.
 2. Αποθήκη.
 3. Εγκαταστάσεις – Service.
 4. Πελάτες, Προμηθευτές, Ανταγωνιστές, Υποψήφιους Πελάτες.
 5. Report Generator για Διοικητική Πληροφόρηση (M.I.S.).
 6. Πωλήσεις ,Διαγωνισμοί Δημοσίου.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων 4GL και SQL για AD HOCK απαιτήσεις.
 • Κατασκευή κυκλώματος παρακολούθησης μηχανογραφικά των Χρηματοοικονομικών ροών της εταιρίας.

2/89 – 7/90: Part – time στην εταιρία ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.. σε ανάπτυξη και συντήρηση προγραμμάτων αρχειοθέτησης και επικοινωνίας Αιματολογικών Αναλυτών και Η/Υ. (RS-232, QUICKBASIC)

1/88 – 7/90: Κατά την διάρκεια της θητείας μου εργάστηκα στο Κέντρο Μηχανογράφησης του Γ.Ε.Α. ως :

 • Αναλυτής / Προγραμματιστής σε Batch (JCL) , Interactive (IOF) και On – Line (TDS) περιβάλλον.
 • System Operator των Coupled Systems DPS7/307 σε Λ.Σ. GCOS 7 της HONEYWELL – BULL .

9/87 – 6/88: Παρακολούθησα την σχεδίαση του Δικτύου της Αγροτικής Τράπεζας ως Συνεργάτης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας.

6/85 – 9/85: Πρακτική εξάσκηση στο Μηχανογραφικό κέντρο του Ο.Τ.Ε.

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα

4/20 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Διατήρηση και προβολή της Μουσικής Κληρονομιάς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω της Ψηφιακής Διαχείρισης των Αρχείου των Φιλαρμονικών της» με αντικείμενο Υλοποίηση του Σχήματος Μεταδεδομένων με τη χρήση Γλωσσών σημειοθέτησης και Γλωσσών Σημασιολογικού Ιστού και την υλοποίηση αποθετηρίου.

2/20 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Υποστήριξη για τα έργα του συστήματος διαχείρισης φυσικών κινδύνων»  της Πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» σαν μέλος εργασίας ομάδας του  Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας ΤΕΕ με αντικείμενο την κατασκευή  Βάσης δεδομένων με σημεία ειδικής αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιών στην παλιά πόλη της Κέρκυρας.

7/09 συμμετοχή ως υπεργολάβος της εταιρείας «ΣΕΜΑΝΤΙΞ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.» για την εκτέλεση των εργασιών οι οποίες αφορούσαν την κατασκευή διαδικτυακής πύλης του έργου  του διαγωνισμού του Δήμου Κερκυραίων για το υποέργο IΙ, «Έρευνα πεδίου - τεκμηρίωση - ψηφιοποίηση - ανάπτυξη εφαρμογών τράπεζας πληροφοριών για την Επτανησιακή Τέχνη», του έργου «Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων για την Επτανησιακή Τέχνη στην Κέρκυρα».

Διδακτική εμπειρία

02/23: "Εκμάθηση Microsoft Azure Cloud Fundamentals" και κωδικό 75170 με φορέα τον ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ.

12/22 : "Εκμάθηση Microsoft Azure Cloud Artificial Intelligence (AI) Fundamentals" και κωδικό 75168 με φορέα τον ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ.

5/08– σήμερα : Ενταγμένος στο Β μητρώο εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ

2/08– σήμερα : Εισηγητής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης

9/12-9/13: Αποσπασμένος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας στο εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών. Εισηγητής στα μαθήματα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες(εργαστηριακό) Ε΄ εξάμηνο 4 ώρες εβδομαδιαίος και στα Μεταδεδομένα Ψηφιακών Τεκμηρίων (εργαστηριακό) ΣΤ΄ εξάμηνο 3 ώρες εβδομαδιαίος.

9/07 – 9/12 :Υπεύθυνος εργαστηρίου 2 ΕΠΑΛ Κέρκυρας.

9/96 – σήμερα: Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης 2ΕΠΑΛ και εισηγητής σε διάφορα ΚΕΚ σε Σεμινάρια “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  στην Εκπαίδευση»

12/97: Υπεύθυνος προγράμματος Π.Ε.Κ

3/94 – 6/23: Εισηγητής σε διάφορα Ι.Ε.Κ. με γνωστικό αντικείμενο όπως Προγραμματιστικά εργαλεία στο Διαδίκτυο , βάσεις δεδομένων , Ανάλυση συστημάτων και αυτοματισμός γραφείου συνολικά 3.808 διδακτικές ώρες. 

Ημερ.

Ι.Ε.Κ

ΜΑΘΗΜΑ

Σ.ΩΡΩΝ

2/23-6/23

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΗΥ (C++, JAVA)

30

2/23-6/23

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ

30

2/23-6/23

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

45

10/22-2/23

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ V(Ε)(PHP)

60

10/22-2/23

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙΙ(Ε)(JAVA)

45

2/22-6/22

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET(Ε)

45

2/22-6/22

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET(Θ)

30

2/22-6/22

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Ε)

45

10/21-2/22

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (Ε)

45

10/21-2/22

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Ε)

15

10/21-2/22

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Θ)

15

10/21-2/22

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι(Ε)

45

10/21-2/22

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι(Θ)

30

2/21 – 6/21

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET

30

2/21 – 6/21

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ IV (OPEN GL)

30

2/21 – 6/21

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ (JAVA)

30

2/21 – 6/21

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ

30

10/20-2/21

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ (PHP)

60

10/20-2/21

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ

30

10/20-2/21

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙΙ (JAVA)

48

2/20 – 6/20

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet (Ε)

48

2/20 – 6/20

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Γλώσσα C#

48

2/20 – 6/20

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα Β’ εξαμ

48

9/18 – 2/19

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αρχιτεκτονική Η/Υ

28

9/10 – 2/19

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα Α’ εξαμ.

48

9/03-2/04

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Προγραμματιστικά εργαλεία στο Διαδίκτυο

84

2/03-6/03

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Εισαγωγή στο Internet-Intranet

168

9/02 – 2/03

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ SQL/4GL

140

9/02 – 2/03

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

CLIPPER

56

9/02 – 2/03

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

48

2/02 – 6/02

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ SQL/4GL

112

9/01 – 2/02

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ACCESS

80

2/00 – 6/00

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ SQL/4GL

148

10/99 – 2/00

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ SQL/4GL

168

2/99 – 6/99

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

VBASIC

60

9/98 – 1/99

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

INFORMIX SQL/4GL

112

2/98 – 6/98

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ACCESS

80

2/98 – 6/98

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

PASCAL ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

45

2/98 – 6/98

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ NOVELL \ WINDOWS

80

2/98 – 6/98

ΙΙΕΚ Αρήτειο 

INFORMIX  SQL / 4GL

150

2/98 – 6/98

ΙΙΕΚ Αρήτειο 

CLIPPER

80

2/98 – 6/98

ΙΙΕΚ Αρήτειο 

VBASIC

60

2/98 – 6/98

ΙΙΕΚ Αρήτειο 

ACCESS

80

9/97 - 1/98

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΛΕΙΤ. ΣΥΣΤ. DOS-WINDOWS

84

9/97 - 1/98

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ EXCEL

70

2/97 - 6/97

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΜΠΟΡ.ΛΟΓΙΣΤ.

120

2/97 - 6/97

ΙΙΕΚ Αρήτειο 

Fox Pro.

  60

2/97 - 6/97

ΙΙΕΚ Αρήτειο 

VBASIC

  60

9/96 - 1/97

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΜΠΟΡ.ΛΟΓΙΣΤ.

120

9/96 - 1/97

ΙΙΕΚ Αρήτειο

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  45

9/95 - 1/96

ΔΥΤ. ΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ   

  45

9/95 - 1/96

2ον ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΜΠΟΡ.ΛΟΓΙΣΤ.

  80

9/94 - 1/95

ΔΥΤ. ΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ    

 60

9/94 - 1/95

2ον ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ DOS

  45

3/94 - 7/94

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  80

3/94 - 7/94

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

  25

3/94 - 7/94

ΑΘΗΝΩΝ    

ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΜΠΟΡ.ΛΟΓΙΣΤ.

  80

3/94 - 7/94

2ον ΑΘΗΝΩΝ 

             -//-

  65

3/94 - 7/94

1ον ΑΘΗΝΩΝ

             -//-

  60

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3.808


1/88 - 7/90:
Κατά την διάρκεια της θητείας μου εργάστηκα στο Κέντρο  Μηχανογράφησης του Γ.Ε.Α. ως  εκπαιδευτής

Σεμινάρια στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής

 • Μαθαίνοντας και διδάσκοντας Python μέσα και έξω από το σχολείο.(200 ώρες)
 • Σεμινάριο της Oracle Java Fundamentals (30 ώρες)
 • Σεμινάριο της Oracle Java Programming (30 ώρες)
 • Σεμινάριο της Oracle Database Design and Programming with SQL (60 ώρες)
 • Περιβάλλον M.V.S. (IBM mainframes) (240 ώρες )
 • Τραπεζικές Εργασίες (40 ώρες )
 • Συνάλλαγμα (40 ώρες )
 • Δίκτυα Υπολογιστών (150 ώρες)
 • Βιομηχανικό Marketing (Ενδοεπιχειρησιακό)
 • Πρωτόκολλο X.25 (30 ώρες)
 • Έλεγχος και Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων (250 ώρες )
 • DB2 DATA BASE ADMINISTRATION (40 ώρες )
 • DB2 FOR SYSTEM PROGRAMMERS (24 ώρες )
 • Audit & Security of DB2 (30 ώρες )

 Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας

 • Επιμελητής στην Μόνιμη Επιτροπής Εθνικών & Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του παραρτήματος του ΤΕΕ Κέρκυρας.
 • Επιμελητής στην Μόνιμη Επιτροπής για θέματα Αναπτυξιακών θεμάτων και νέων Τεχνολογιών του παραρτήματος του ΤΕΕ Κέρκυρας.
 • Συμμετοχή σαν Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του παραρτήματος του ΤΕΕ Κέρκυρας.
 • Συμμετοχή στην Επιτροπή Επιμόρφωσης Κέρκυρας του προγράμματος «Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορικής (ΚτΠ)»
 • Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για σύνταξη ερωτήσεων πιστοποίησης στην ειδικότητα «Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων» στον Ο.Ε.Ε.Κ. (Αριθμ. Πρωτ. Ζ/20057 την 24/11/94)
 • Συμμετοχή σε ομάδα Ειδικών Επιστημόνων στον Ο.Ε.Ε.Κ. για την υποστήριξη της ΚΕΕΠΕΚ και για τις ειδικότητες :
  • α) Προγραμματιστής Βοηθός Αναλυτή.
  • β) Προγραμματιστής εφαρμογών.
  • γ) Ειδικό Αυτοματοποίησης Γραφείου. (Αριθμ. Πρωτ. Ζ/7218 την 14/4/95)
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Μαΐου – Ιουνίου 1998 σαν Αντιπρόεδρος του θεωρητικού μέρους στο ΙΕΚ Κέρκυρας.
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 1998 σαν Αντιπρόεδρος του θεωρητικού μέρους στο ΙΕΚ Κέρκυρας.
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Μαΐου - Ιουνίου 1999 σαν Αντιπρόεδρος του θεωρητικού μέρους στο ΙΕΚ Κέρκυρας.
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 1999 σαν Πρόεδρος του θεωρητικού μέρους στο ΙΕΚ Κέρκυρας.
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Μαΐου - Ιουνίου 2000 σαν Αντιπρόεδρος του θεωρητικού μέρους στο ΙΕΚ Κέρκυρας.
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2000 σαν Πρόεδρος του θεωρητικού μέρους στο ΙΕΚ Κέρκυρας.
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Μαΐου - Ιουνίου 2001 σαν Πρόεδρος του θεωρητικού μέρους στο ΙΕΚ Κέρκυρας.
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2001 σαν Αντιπρόεδρος του θεωρητικού μέρους στο ΙΕΚ Κέρκυρας.
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Μαΐου - Ιουνίου 2002 σαν Αντιπρόεδρος του θεωρητικού μέρους στο ΙΕΚ Κέρκυρας.
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2002 σαν Αντιπρόεδρος του θεωρητικού μέρους στο ΙΕΚ Κέρκυρας.

Γνώσεις λογισμικού

1) Γλώσσες Προγραμματισμού: Java,Python,Neo4j,PHP, MySQL,VBA,INFORMIX SQL/4GL ,VBasic, CLIPPER, QUICKBASIC,  FORTRAN, PASCAL, COBOL,C ,ACCESS-VBA.

2) Λειτουργικά Περιβάλλοντα : UBUNTU,UNIX,DOS ,GCOS 7 ,UNIVAC/CTS ,NOVEL, MVS / ESA ,RACF,  WINDOWS XP , WINDOWS 2000 .

Αλλά γνωστικά αντικείμενα

 • Μηχανογραφημένη Λογιστική.
 • Θέματα ηλεκτρονικής οργάνωσης Γραμματείας .
 • Έλεγχος Φυσικής και Λογικής Ασφάλειας Μηχανογραφικών Εφαρμογών.
 • Έλεγχος ανάπτυξης εφαρμογών .
 • Computer System Security, Computer Risk Management.
 • Έλεγχος και προστασία Συστημάτων Ηλεκτρονικής Εικόνας και Εγγράφων.